John Stachurski

John Stachurski is Professor of Economics at the Australian National University and the author of Economic Dynamics: Theory and Computation (MIT Press).


Books

Economic Dynamics
Economic Dynamics by Stachurski 9780262304047